Våra lokaler

Kontaktperson Anders Eriksson, Tel: 026 - 12 18 43, e-post: anders.eriksson01@comhem.se

Våra lokaler sköts helt av föreningen så vi vill att alla ska vara delaktiga i städning av lokaler och underhåll av byggnader. Vi har t ex gemensam vår- och höststädning. Det stärker föreningskänslan och gemenskapen om vi alla deltar i föreningens olika aktiviteter. Städdagar framgår av Kalendern.

Städlista våren 2015