Folkdanslaget Rillens aktivitetskalender

Här i Kalendern finns danstillfällen och gemensamma aktiviteter inlagda. Som medlem får du delta i flera grupper utan extra kursavgift. Klicka på klockslagen för kompletterande information (till exempel vilka danser vi ska öva på onsdagarna).

Under fliken Anslagstavlan kan det finnas inbjudningar till andra aktiviteter, som inte Rillen ansvarar för, samt detaljerad information om föreningens aktiviteter

 

 

Här finns alla Rillens aktiviteter såsom dansträningar för barn och vuxna, uppvisningar, slöjddagar, musikträningar, städdagar, möten etc.
Klicka på aktiviteten för mer information.

Vill du ha in någon aktivitet? Kontakta i första hand Bengt och Annalena, Britt Inger eller Fredrika.