Barn & ungdom

Ingen barndansgrupp för närvarande. Men kan startas om intresse finns hos minst 10 barn.
Kontakta ordförande eller dansledare i så fall.

Du kan även hyra in Rillen för att leda sånglekarna vid julgransplundringar och liknande tillställningar.

Uppdaterad: Sön 8 Januari, 2012 23:57